Tìm hiểu từ A-Z về tên miền website và các loại tên miền hay gặp

Thế nào là tên miền website? Nó không có nghĩa phức tạp như nhiều người nghĩ. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ có sự thống nhất trên mọi mặt. Tên miền với mục đích chính là gọi tên website để xem được những nội dung của web đó.Nếu ai đăng ký trước sẽ được tên…

Keep reading