Diệt virus online miễn phí và an toàn với những công cụ sau đây

Diệt virus online miễn phí và an toàn với những công cụ sau đây

Máy tính cũng cần được bảo vệ nhưng công cụ nhẹ mà miễn phí, sử dụng online đang được nhiều người tìm kiếm. Các công cụ diệt virus trực tuyến đều dựa trên công nghệ ActiveX hoặc Java để hoạt động. Chỉ cần cài một ứng dụng rất nhỏ trên máy sẽ giúp quét virus…

Keep reading