Bà đi gọi Dì Lillian rồi ngồi xuống lắng nghe tóm tắt lịch sử việt nam

Chuông điện thoại reo. “Để dân tộc mường con nghe,” Sarah xung phong dân tộc mường .

“Alô,” bà lên tiếng. “Alô, Lillian đấy phải không?” Bà Davis hỏi. “Không, Sarah đây. Bác có muôn làng văn hóa các dân tộc việt nam làng văn hóa các dân tộc việt nam nói chuyện với dì ấy không ạ?” Ị
“Có, Sarah ạ. Pat đây”. I
“Bác vui lòng chờ một chút, để cháu gọi”.

Sarah không biết nên chờ đợi gì ở cuộc trò chuyện này.

Bà đi gọi Dì Lillian rồi ngồi xuống lắng nghe.

“Chào Patricia. Sáng nay bà khỏe không?” Dì Lillian hỏi. I
“Về thể chất, cả hai chúng tôi đều khỏe; nhưng về tinh thần chúng tôi đang rất khó xử. Lillian này, chúng tôi đã nói chuyện về cuộc viếng thăm của bà hôm qua. Sucít đêm chúng tóm tắt lịch sử việt nam tôi đã bàn đi bàn lại tóm tắt lịch sử việt nam . Lillian, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi quyết định không nói với Ben. Chúng tôi sợ mất nó quá.

Chúng tôi muôn làm việc phải, nhưng chúng tôi lo sợ. Xin hãy cố hiểu cho tình cảnh của chúng tôi. Ben và gia đình nó là tất cả những gì mà chúng tôi có. Nếu chúng tôi mất nó, tôi nghĩ chúng tôi không thể sống nổi với tổn thương về tình cảm mà chúng tôi sẽ phải.

Leave a Comment