5 ĐIỀU VỀ DÂY CÓT ĐỒNG HỒ KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT!!!

Người nào cũng biết dây cót đồng hồ chính là phần sinh ra năng lượng trong máy đồng hồ cơ nhưng dạng hình như thế nào, được làm cho từ vật liệu gì, hay sự tác động của chúng đến độ chính xác… thì lại với rất ít người để ý đến. Trong đồng hồ cơ, dây cót chính là phần sinh ra năng lượng phân phối cho mọi chuyển động. mang thể hiểu về…

Keep reading