Thần khác đó là tinh thần ngoại tình tư vấn dạy con tuổi mới lớn

Nếu cô đã không cứu cô ấy đã phạm tội (hoặc người nào khác, một vận động viên bơi rất kém!) Kinh Thánh đã. Conceivably nó foreshadowed một vấn đề lớn hơn. Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng kinh thánh làm chứng về tôi. (John 5:39) Tôi cho rằng trên cơ sở rằng…

Keep reading