Chúng ta khôníỉ thề chung sống vói nhau duợc thì giá bảo hiểm ô tô

Lan ngưóc mắt nhìn chồng dò hỏi:Nếu như vì một lý do nào đấy mà chúng ta khôníỉ thề chung sống vói nhau duợc thì. Lan cười rúc rích: Chán anh lắm. Lại khỏi hài rồi. Nói chuyộn nghiôm chinh đấy. Phong cũng cưòi và bảo:Nghiôm chinh chứ cm tưỏng anh khổng biết chuyộn gì dã xảy ra hay sao?Lan ngạc nhiôn kêu iôn:Anh. Mãi đến khi anh sắp cưói em, bà Hạnh, vọ giá bảo hiểm ô tô ông Phúc giá bảo hiểm ô tô mói bí mật cho anh xem những lá thư mẹ anh gửi cho ông cách đây ba.

Anh mói tin đó là sự thật. Nhưng đối vói anh lúc này điều đó không quan phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô trọng. Dù sao thì anh vẫn là anh như vốn có. Mọt thực tế tồn tại dộc lập.

Trong gia dinh, bố mẹ vẫn là bố mẹ anh, ông Phúc vẫn chỉ là bạn cùa mẹ.

Còn chuyện giữa bố anh và mẹ em, thì mãi bán bảo hiểm xe ô tô gần bán bảo hiểm xe ô tô đây anh mói dược biết. Hôm ấy gặp Trúc, Trúc cho anh xem lá thư của Thanh Hà gửi cho Trúc.

Trúc tỏ thái dộ căm ghct bồ con anh. Tuy không có thì giò để giãi bày, nhưng anh vẫn tin diồu đó không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống chung của chúng ta.

Lan cấu vào tay chồng, trách móc:Tròi ơi, thế mà anh chẳng viết thư nói gì cho cm biết, suýt nữa thì em di tu. Đi tu? – Phong trọn mắt kcu. Lan gật đàu:“ Đã vào chùa măc áo nâu sòng, nhưng su bà không cho cắt tóc vl còn đang. năng nợ tràn cô khẽ cưòi. nếu nhẹ nọ chút nữa thì anh dã bị cấm cửa rồi. Phong xiết chặt vọ vào lòng và bào:Anh sẽ phá cửa mà vào.

Leave a Comment