NGƯỜI MẸ TÙNG MẮC BỆNH THẬN CÓ THỂ SINH CON THÔNG MINH KHOÈ MẠNH KHÔNG?bộ lưu điện

Bộ lưu điện.Xem xong bài viết trèn, độc giá có thổ sẽ hỏi: Dương Tử còn có thể sinh con không? Để trà lời câu hỏi này, tỏi xin kể nốt câu truyện về Dương Tử. Hai năm sau, Dương Tử đã ổn định bệnh tình lại mang thai. Thông thường: thận, ống dẫn niệu của…

Keep reading