ZIELKE là Blessing kế tại Commerzbank-tip teen du ky

teen du ky Martin ZIELKE là teen du kyngười đứng đầu mới của Commerzbank. Người đứng đầu ngân hàng bán lẻ thành công CEO Martin Blessing 1 tháng 5 năm 2016 như Commerzbank công bố tại Frankfurt.

teen du ky
Rumpenhorst FrankZIELKE là Blessing kế tại Commerzbank-tip

ZIELKE ngồi từ năm 2010 trên bảng của ngân hàng Đức niêm yết lớn thứ hai. Ông đã trở lại tăng trưởng trong những năm gần đây, mạng lưới chi nhánh còn yếu.

ZIELKE thực hiện để cuộc đua chống lại teen du ky một loạt các ứng viên nội bộ và bên ngoài. Ban Kiểm soát đã lâu sau khi một người phụ nữ làm người kế nhiệm cho Blessing tìm. Là một thành viên hội đồng quản trị ứng cử viên nội bộ Markus Beumer là (SME).Game teen du ký chơi ở máy di động

Blessing, người đứng đầu Ngân hàng kể từ giữa tháng năm 2008., đã công bố vào đầu tháng mười một, không gia hạn hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 10 năm 2016. “Theo thỏa thuận lẫn nhau cũng đồng ý rằng Martin Blessings hạn kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2016,” các ngân hàng bây giờ với nói.

teen du ky

The blessing nay 52 tuổi đã vượt lên của Ngân hàng teen du ky vào giữa tháng 5 năm 2008 của Klaus-Peter Müller, người đã từ ghế Ban giám sát của Viện.Download teen du ký về máy nokia

Leave a Comment